Cazacu, Dragos Nicolae Cazacu, Dragos Nicolae CAZ
2
Abedinizadeh, Atrin Abedinizadeh, Atrin ABE
0
Rahimi, Farshad Rahimi, Farshad RAH
0
Ihlenfeld, Nick Ihlenfeld, Nick IHL
2
Feng, Liyi Feng, Liyi FEN
2
Emami Dehaghi, Sayed Mohammadsaleh Emami Dehaghi, Sayed Mohammadsaleh EMA
0
Baum, Stepan Baum, Stepan BAU
2
Krapivin, Maxim Krapivin, Maxim KRA
0
Dimic, Matic Dimic, Matic DIM
1
Elyasi, Samyar Elyasi, Samyar ELY
2
Martsinkevich, Artur Martsinkevich, Artur MAR
0
Li, Wenfu Li, Wenfu WEN
2
Ghodsifar, Moein Ghodsifar, Moein GHO
Rahmani, Mehdi Rahmani, Mehdi RAH
Meneghetti, Matteo Meneghetti, Matteo MEN
1
Dubinin, Alexey Dubinin, Alexey DUB
2
Kellovsky, Dominik Kellovsky, Dominik KEL
2
Atturu, Babji Siva Atturu, Babji Siva ATT
0
Refaei Afshar Ghezelbash, Ali Refaei Afshar Ghezelbash, Ali REF
0
Kepadkho, Amirhosein Kepadkho, Amirhosein KEP
2
Mohazebnia, Mohammed Mohazebnia, Mohammed MOH
2
Moazam, Moein Moazam, Moein MOA
1
Mansouri, Mehrad Mansouri, Mehrad MAN
0
Khan, Shahbaaz Khan, Shahbaaz KHA
2
Ivanov, Saveliy Ivanov, Saveliy IVA
2
Ghafghazi Bak, Mehrshad Ghafghazi Bak, Mehrshad GHA
0
Hans, Kabir Hans, Kabir HAN
2
Rahmani, Kasra Rahmani, Kasra RAH
0
Daneshfar, Bardiya Daneshfar, Bardiya DAN
0
Martsinkevich, Zakhar Martsinkevich, Zakhar MAR
2
Paryab, Poorya Paryab, Poorya PAR
0
Ganta, Sai Karteek Reddy Ganta, Sai Karteek Reddy GAN
2
Rehman, Huzaifa Abdul Rehman, Huzaifa Abdul REH
2
Wojta, Sebastian Wojta, Sebastian WOJ
0
Dumitru, Alexandru Cristian Dumitru, Alexandru Cristian DUM
2
de Carvalho, Valentin de Carvalho, Valentin DE
0
Gursoy, Suleyman Deniz Gursoy, Suleyman Deniz GUR
Katibeh, Mohammad Katibeh, Mohammad KAT
Maleki, Saman Maleki, Saman MAL
0
Suresh, Darrshan Suresh, Darrshan SUR
2
Chaurasia, Yash Chaurasia, Yash CHA
Ghomi, Amirarsalan Ghomi, Amirarsalan GHO
Zarrabian, Shayan Zarrabian, Shayan ZAR
0
Bahrami, Sajad Bahrami, Sajad BAH
2
Jahangiri, Parsa Jahangiri, Parsa JAH
1
Bergamaschi, Riccardo Bergamaschi, Riccardo BER
2
Behboodi, Alireza Behboodi, Alireza BEH
0
Kazakov, Ivan Kazakov, Ivan KAZ
2
Kasemi, Kiyan Santino Kasemi, Kiyan Santino KAS
2
Mahbod, Mohammad Mahbod, Mohammad MAH
0
Badi, Amir Hossein Badi, Amir Hossein BAD
2
Maan, Anuj Maan, Anuj MAA
0
Kargaran, Sajad Kargaran, Sajad KAR
0
Hajiloie, Yasin Hajiloie, Yasin HAJ
2
Kachabi, Amirmohammad Kachabi, Amirmohammad KAC
0
Dorofeev, Artiom Dorofeev, Artiom DOR
2
Singh, Jagmeet Singh, Jagmeet SIN
1
Yazdani, Ali Yazdani, Ali YAZ
2
Dabiri, Ashkan Dabiri, Ashkan DAB
0
Meale, Guilherme Meale, Guilherme MEA
2
Abid, Muhammad Abid, Muhammad ABI
2
Rahimi, Seyed Farzad Rahimi, Seyed Farzad RAH
0
Khoshkholgh, Mohammad Khoshkholgh, Mohammad KHO
1
Aggarwal, Parth Aggarwal, Parth AGG
2
Cazacu, Dragos Nicolae Cazacu, Dragos Nicolae CAZ
Elyasi, Samyar Elyasi, Samyar ELY
Khan, Shahbaaz Khan, Shahbaaz KHA
Ivanov, Saveliy Ivanov, Saveliy IVA
Rehman, Huzaifa Abdul Rehman, Huzaifa Abdul REH
Kazakov, Ivan Kazakov, Ivan KAZ
Dorofeev, Artiom Dorofeev, Artiom DOR
Yazdani, Ali Yazdani, Ali YAZ