Winner
 • Bookmaker
  1
  2

Player data

SHE Sheyngezikht, Leonid POP Popyrin, Anthony
 • -
  Age
  22
 • Bulgaria
  Nationality
  Australia
 • -
  Turned pro
  -
 • -
  Handedness
  -
GOL Golubev, Daniil TRU Trunov, Igor
 • -
  Age
  -
 • Neutral
  Nationality
  Neutral
 • -
  Turned pro
  -
 • -
  Handedness
  -

Statistics

G/S Golubev, D / Sheyngezikht, L P/T Popyrin, A / Trunov, I
 • On hardcourt outdoor
  Total
  Total
  On hardcourt outdoor
 • 2
  2
  Matches
  1
  1
 • 1
  1
  Wins
  0
  0
 • 1
  1
  Losses
  1
  1
 • On hardcourt outdoor
  Past year
  Past year
  On hardcourt outdoor
 • 2
  2
  Matches
  1
  1
 • 1
  1
  Wins
  0
  0
 • 1
  1
  Losses
  1
  1

Over / under 2.5 sets

G/S Golubev, D / Sheyngezikht, L P/T Popyrin, A / Trunov, I
 • Under U
   
  Over O
   
  Under U
   
  Over O
 • 100% 2 / 2
  0% 0 / 2
  Everything
  100% 1 / 1
  0% 0 / 1
 • 100% 2 / 2
  0% 0 / 2
  Hardcourt outdoor
  100% 1 / 1
  0% 0 / 1
 • 100% 2 / 2
  0% 0 / 2
  365 days
  100% 1 / 1
  0% 0 / 1
 • 100% 2 / 2
  0% 0 / 2
  ... on hardcourt outdoor
  100% 1 / 1
  0% 0 / 1

Over / under games

G/S Golubev, D / Sheyngezikht, L P/T Popyrin, A / Trunov, I

All time - all surfaces

 • Under U
   
  Over O
  Games
  Under U
   
  Over O
 • 100% 2 / 2
  0% 0 / 2
  18.5
  100% 1 / 1
  0% 0 / 1
 • 100% 2 / 2
  0% 0 / 2
  19.5
  100% 1 / 1
  0% 0 / 1
 • 100% 2 / 2
  0% 0 / 2
  20.5
  100% 1 / 1
  0% 0 / 1
 • 100% 2 / 2
  0% 0 / 2
  21.5
  100% 1 / 1
  0% 0 / 1
 • 100% 2 / 2
  0% 0 / 2
  22.5
  100% 1 / 1
  0% 0 / 1
 • 100% 2 / 2
  0% 0 / 2
  23.5
  100% 1 / 1
  0% 0 / 1

All time - hardcourt outdoor

 • Under U
   
  Over O
  Games
  Under U
   
  Over O
 • 100% 2 / 2
  0% 0 / 2
  18.5
  100% 1 / 1
  0% 0 / 1
 • 100% 2 / 2
  0% 0 / 2
  19.5
  100% 1 / 1
  0% 0 / 1
 • 100% 2 / 2
  0% 0 / 2
  20.5
  100% 1 / 1
  0% 0 / 1
 • 100% 2 / 2
  0% 0 / 2
  21.5
  100% 1 / 1
  0% 0 / 1
 • 100% 2 / 2
  0% 0 / 2
  22.5
  100% 1 / 1
  0% 0 / 1
 • 100% 2 / 2
  0% 0 / 2
  23.5
  100% 1 / 1
  0% 0 / 1

Last year - all surfaces

 • Under U
   
  Over O
  Games
  Under U
   
  Over O
 • 100% 2 / 2
  0% 0 / 2
  18.5
  100% 1 / 1
  0% 0 / 1
 • 100% 2 / 2
  0% 0 / 2
  19.5
  100% 1 / 1
  0% 0 / 1
 • 100% 2 / 2
  0% 0 / 2
  20.5
  100% 1 / 1
  0% 0 / 1
 • 100% 2 / 2
  0% 0 / 2
  21.5
  100% 1 / 1
  0% 0 / 1
 • 100% 2 / 2
  0% 0 / 2
  22.5
  100% 1 / 1
  0% 0 / 1
 • 100% 2 / 2
  0% 0 / 2
  23.5
  100% 1 / 1
  0% 0 / 1

Last year - hardcourt outdoor

 • Under U
   
  Over O
  Games
  Under U
   
  Over O
 • 100% 2 / 2
  0% 0 / 2
  18.5
  100% 1 / 1
  0% 0 / 1
 • 100% 2 / 2
  0% 0 / 2
  19.5
  100% 1 / 1
  0% 0 / 1
 • 100% 2 / 2
  0% 0 / 2
  20.5
  100% 1 / 1
  0% 0 / 1
 • 100% 2 / 2
  0% 0 / 2
  21.5
  100% 1 / 1
  0% 0 / 1
 • 100% 2 / 2
  0% 0 / 2
  22.5
  100% 1 / 1
  0% 0 / 1
 • 100% 2 / 2
  0% 0 / 2
  23.5
  100% 1 / 1
  0% 0 / 1

Latest matches

Golubev, D / Sheyngezikht, L
 • G/S
  Golubev, D / Sheyngezikht, L
  Golubev, D / Sheyngezikht, L
  0-2
  Knaff, A / Schnaitter, J
  K/S
  Knaff, A / Schnaitter, J
 • G/S
  Golubev, D / Sheyngezikht, L
  Golubev, D / Sheyngezikht, L
  2-0
  Popyrin, A / Trunov, I
  P/T
  Popyrin, A / Trunov, I
Popyrin, A / Trunov, I
 • G/S
  Golubev, D / Sheyngezikht, L
  Golubev, D / Sheyngezikht, L
  2-0
  Popyrin, A / Trunov, I
  P/T
  Popyrin, A / Trunov, I

Latest matches on hardcourt outdoor

Golubev, D / Sheyngezikht, L
 • G/S
  Golubev, D / Sheyngezikht, L
  Golubev, D / Sheyngezikht, L
  0-2
  Knaff, A / Schnaitter, J
  K/S
  Knaff, A / Schnaitter, J
 • G/S
  Golubev, D / Sheyngezikht, L
  Golubev, D / Sheyngezikht, L
  2-0
  Popyrin, A / Trunov, I
  P/T
  Popyrin, A / Trunov, I
Popyrin, A / Trunov, I
 • G/S
  Golubev, D / Sheyngezikht, L
  Golubev, D / Sheyngezikht, L
  2-0
  Popyrin, A / Trunov, I
  P/T
  Popyrin, A / Trunov, I

Mutual matches

Mutual stats

G/S Golubev, D / Sheyngezikht, L P/T Popyrin, A / Trunov, I
 • 1
  Wins
  0
 • 1
  Wins on surface
  0
Draws