Winner
 • Bookmaker
  1
  2

Player data

BOS Bosio, Gabriele SCH Schnaitter, Jakob
 • 22
  Age
  27
 • Italy
  Nationality
  Germany
 • -
  Turned pro
  -
 • -
  Handedness
  Right
BON Bondioli, Federico KNA Knaff, Alex
 • 18
  Age
  25
 • Italy
  Nationality
  Luxembourg
 • -
  Turned pro
  -
 • -
  Handedness
  Right

Statistics

B/B Bondioli, F / Bosio, G K/S Knaff, A / Schnaitter, J
 • On hardcourt outdoor
  Total
  Total
  On hardcourt outdoor
 • 5
  5
  Matches
  8
  8
 • 1
  1
  Wins
  4
  4
 • 4
  4
  Losses
  4
  4
 • On hardcourt outdoor
  Past year
  Past year
  On hardcourt outdoor
 • 5
  5
  Matches
  8
  8
 • 1
  1
  Wins
  4
  4
 • 4
  4
  Losses
  4
  4

Over / under 2.5 sets

B/B Bondioli, F / Bosio, G K/S Knaff, A / Schnaitter, J
 • Under U
   
  Over O
   
  Under U
   
  Over O
 • 40% 2 / 5
  60% 3 / 5
  Everything
  88% 7 / 8
  13% 1 / 8
 • 40% 2 / 5
  60% 3 / 5
  Hardcourt outdoor
  88% 7 / 8
  13% 1 / 8
 • 40% 2 / 5
  60% 3 / 5
  365 days
  88% 7 / 8
  13% 1 / 8
 • 40% 2 / 5
  60% 3 / 5
  ... on hardcourt outdoor
  88% 7 / 8
  13% 1 / 8

Over / under games

B/B Bondioli, F / Bosio, G K/S Knaff, A / Schnaitter, J

All time - all surfaces

 • Under U
   
  Over O
  Games
  Under U
   
  Over O
 • 20% 1 / 5
  80% 4 / 5
  18.5
  50% 4 / 8
  50% 4 / 8
 • 40% 2 / 5
  60% 3 / 5
  19.5
  88% 7 / 8
  13% 1 / 8
 • 40% 2 / 5
  60% 3 / 5
  20.5
  88% 7 / 8
  13% 1 / 8
 • 40% 2 / 5
  60% 3 / 5
  21.5
  88% 7 / 8
  13% 1 / 8
 • 40% 2 / 5
  60% 3 / 5
  22.5
  88% 7 / 8
  13% 1 / 8
 • 40% 2 / 5
  60% 3 / 5
  23.5
  88% 7 / 8
  13% 1 / 8

All time - hardcourt outdoor

 • Under U
   
  Over O
  Games
  Under U
   
  Over O
 • 20% 1 / 5
  80% 4 / 5
  18.5
  50% 4 / 8
  50% 4 / 8
 • 40% 2 / 5
  60% 3 / 5
  19.5
  88% 7 / 8
  13% 1 / 8
 • 40% 2 / 5
  60% 3 / 5
  20.5
  88% 7 / 8
  13% 1 / 8
 • 40% 2 / 5
  60% 3 / 5
  21.5
  88% 7 / 8
  13% 1 / 8
 • 40% 2 / 5
  60% 3 / 5
  22.5
  88% 7 / 8
  13% 1 / 8
 • 40% 2 / 5
  60% 3 / 5
  23.5
  88% 7 / 8
  13% 1 / 8

Last year - all surfaces

 • Under U
   
  Over O
  Games
  Under U
   
  Over O
 • 20% 1 / 5
  80% 4 / 5
  18.5
  50% 4 / 8
  50% 4 / 8
 • 40% 2 / 5
  60% 3 / 5
  19.5
  88% 7 / 8
  13% 1 / 8
 • 40% 2 / 5
  60% 3 / 5
  20.5
  88% 7 / 8
  13% 1 / 8
 • 40% 2 / 5
  60% 3 / 5
  21.5
  88% 7 / 8
  13% 1 / 8
 • 40% 2 / 5
  60% 3 / 5
  22.5
  88% 7 / 8
  13% 1 / 8
 • 40% 2 / 5
  60% 3 / 5
  23.5
  88% 7 / 8
  13% 1 / 8

Last year - hardcourt outdoor

 • Under U
   
  Over O
  Games
  Under U
   
  Over O
 • 20% 1 / 5
  80% 4 / 5
  18.5
  50% 4 / 8
  50% 4 / 8
 • 40% 2 / 5
  60% 3 / 5
  19.5
  88% 7 / 8
  13% 1 / 8
 • 40% 2 / 5
  60% 3 / 5
  20.5
  88% 7 / 8
  13% 1 / 8
 • 40% 2 / 5
  60% 3 / 5
  21.5
  88% 7 / 8
  13% 1 / 8
 • 40% 2 / 5
  60% 3 / 5
  22.5
  88% 7 / 8
  13% 1 / 8
 • 40% 2 / 5
  60% 3 / 5
  23.5
  88% 7 / 8
  13% 1 / 8

Latest matches

Bondioli, F / Bosio, G
 • B/B
  Bondioli, F / Bosio, G
  Bondioli, F / Bosio, G
  0-2
  Knaff, A / Schnaitter, J
  K/S
  Knaff, A / Schnaitter, J
 • S/W
  Schnaitter, J / Wiedenmann, L
  Schnaitter, J / Wiedenmann, L
  1-2
  Bondioli, F / Bosio, G
  B/B
  Bondioli, F / Bosio, G
 • N/V
  Nesterov, P / van Wyk, K
  Nesterov, P / van Wyk, K
  0-2
  Bondioli, F / Bosio, G
  B/B
  Bondioli, F / Bosio, G
 • A/S
  AL Allaf, K / Sheehy, J
  AL Allaf, K / Sheehy, J
  1-2
  Bondioli, F / Bosio, G
  B/B
  Bondioli, F / Bosio, G
 • B/B
  Bondioli, F / Bosio, G
  Bondioli, F / Bosio, G
  2-1
  Pokorny, L / Purtseladze, S
  P/P
  Pokorny, L / Purtseladze, S
Knaff, A / Schnaitter, J
 • B/N
  Beckley, A / Nesterov, P
  Beckley, A / Nesterov, P
  2-1
  Knaff, A / Schnaitter, J
  K/S
  Knaff, A / Schnaitter, J
 • K/S
  Knaff, A / Schnaitter, J
  Knaff, A / Schnaitter, J
  2-0
  Bassem Sobhy, M / Elsayed, A
  B/E
  Bassem Sobhy, M / Elsayed, A
 • G/S
  Golubev, D / Sheyngezikht, L
  Golubev, D / Sheyngezikht, L
  0-2
  Knaff, A / Schnaitter, J
  K/S
  Knaff, A / Schnaitter, J
 • B/B
  Bondioli, F / Bosio, G
  Bondioli, F / Bosio, G
  0-2
  Knaff, A / Schnaitter, J
  K/S
  Knaff, A / Schnaitter, J
 • K/S
  Knaff, A / Schnaitter, J
  Knaff, A / Schnaitter, J
  0-2
  Pokorny, L / Purtseladze, S
  P/P
  Pokorny, L / Purtseladze, S
 • I/U
  Ingildsen, J / Uzhylovskyi, V
  Ingildsen, J / Uzhylovskyi, V
  0-2
  Knaff, A / Schnaitter, J
  K/S
  Knaff, A / Schnaitter, J
 • K/S
  Knaff, A / Schnaitter, J
  Knaff, A / Schnaitter, J
  2-0
  Borg L / Giunta M
  B/G
  Borg L / Giunta M
 • K/S
  Knaff, A / Schnaitter, J
  Knaff, A / Schnaitter, J
  2-0
  Teglas I A / Tsurtsumia I
  T/T
  Teglas I A / Tsurtsumia I

Latest matches on hardcourt outdoor

Bondioli, F / Bosio, G
 • B/B
  Bondioli, F / Bosio, G
  Bondioli, F / Bosio, G
  0-2
  Knaff, A / Schnaitter, J
  K/S
  Knaff, A / Schnaitter, J
 • S/W
  Schnaitter, J / Wiedenmann, L
  Schnaitter, J / Wiedenmann, L
  1-2
  Bondioli, F / Bosio, G
  B/B
  Bondioli, F / Bosio, G
 • N/V
  Nesterov, P / van Wyk, K
  Nesterov, P / van Wyk, K
  0-2
  Bondioli, F / Bosio, G
  B/B
  Bondioli, F / Bosio, G
 • A/S
  AL Allaf, K / Sheehy, J
  AL Allaf, K / Sheehy, J
  1-2
  Bondioli, F / Bosio, G
  B/B
  Bondioli, F / Bosio, G
 • B/B
  Bondioli, F / Bosio, G
  Bondioli, F / Bosio, G
  2-1
  Pokorny, L / Purtseladze, S
  P/P
  Pokorny, L / Purtseladze, S
Knaff, A / Schnaitter, J
 • B/N
  Beckley, A / Nesterov, P
  Beckley, A / Nesterov, P
  2-1
  Knaff, A / Schnaitter, J
  K/S
  Knaff, A / Schnaitter, J
 • K/S
  Knaff, A / Schnaitter, J
  Knaff, A / Schnaitter, J
  2-0
  Bassem Sobhy, M / Elsayed, A
  B/E
  Bassem Sobhy, M / Elsayed, A
 • G/S
  Golubev, D / Sheyngezikht, L
  Golubev, D / Sheyngezikht, L
  0-2
  Knaff, A / Schnaitter, J
  K/S
  Knaff, A / Schnaitter, J
 • B/B
  Bondioli, F / Bosio, G
  Bondioli, F / Bosio, G
  0-2
  Knaff, A / Schnaitter, J
  K/S
  Knaff, A / Schnaitter, J
 • K/S
  Knaff, A / Schnaitter, J
  Knaff, A / Schnaitter, J
  0-2
  Pokorny, L / Purtseladze, S
  P/P
  Pokorny, L / Purtseladze, S
 • I/U
  Ingildsen, J / Uzhylovskyi, V
  Ingildsen, J / Uzhylovskyi, V
  0-2
  Knaff, A / Schnaitter, J
  K/S
  Knaff, A / Schnaitter, J
 • K/S
  Knaff, A / Schnaitter, J
  Knaff, A / Schnaitter, J
  2-0
  Borg L / Giunta M
  B/G
  Borg L / Giunta M
 • K/S
  Knaff, A / Schnaitter, J
  Knaff, A / Schnaitter, J
  2-0
  Teglas I A / Tsurtsumia I
  T/T
  Teglas I A / Tsurtsumia I

Mutual matches

Mutual stats

B/B Bondioli, F / Bosio, G K/S Knaff, A / Schnaitter, J
 • 0
  Wins
  1
 • 0
  Wins on surface
  1
Draws